SAFe®

Chcete u Vás zavést organizační agilitu?

Škálovaný agilní rámec SAFe®

je sada vzorů pro organizaci a workflow, které má podnikům pomoci při škálování agilních postupů a štíhlé výroby. Podporuje firemní sladění, spolupráci a dodání výsledků napříč velkým počtem agilních týmů s využitím agilního vývoje softwaru, štíhlé výroby a systémového myšlení.
 • Spřehlednění organizace
 • Rychlejší time-to-market
 • Zlepšení kvality
 • Zvýšení produktivity
 • Větší zapojení zaměstnanců

Certifikovaná školení

Leading SAFe®

Vstupní kurz do světa SAFe® pro všechny vedoucí a koordinační role.

 • Představení SAFe®

 • Skládání týmů a zabezpečení technické agility

 • Vytváření řešení s agilním dodáváním produktů

 • Spravování Lean portfolia

 • Vedení změny

 • Procvičování SAFe®

SAFe® for Teams

Vstupní kurz do světa SAFe® pro vývojářské a specializované role, které se svým týmem tvoří end-to-end hodnotu pro zákazníka.

 • Představení SAFe®

 • Budování agilního týmu

 • Plánování iterace

 • Provedení iterace

 • Provádění programového přírůstku

 • Procvičování SAFe®

SAFe® Scrum Master

Pokročilý kurz SAFe® Scrum Master připraví účastníky na roli Scrum Mastera a umožní synchronizaci na všech úrovních SAFe® organizace.

 • Představení Scrumu v prostředí SAFe®

 • Charakterizace role Scrum Mastera

 • Vyzkoušení si plánování programového přírůstku

 • Usnadnění provádění iterace

 • Dokončování programového přírůstku

 • Koučování agilního týmu

SAFe® Product Owner

Pokročilý kurz SAFe® Product Owner připraví účastníky na roli Product Ownera v SAFe® organizaci a umožní pochopit dovednosti potřebné k vytvoření hodnoty v agilní organizaci.

 • Role Product Owner/Product Manager v SAFe® organizaci

 • Příprava na plánování PI

 • Vedení plánování PI

 • Provádění iterací

 • Provedení PI

 • Řízení produktů

SAFe® DevOps

Pokročilý kurz SAFe® DevOps pomáhá lidem napříč technickými, netechnickými a vedoucími pozicemi spolupracovat při optimalizaci toku hodnot od začátku do konce.

 • Představení DevOps

 • Mapování vaší Continuous Delivery Pipeline

 • Získání firemního souladu s Continuous Exploration

 • Budování kvality s Continuous Integration

 • Zkrácení doby uvedení na trh pomocí Continuous Deployment

 • Dodání byznys hodnoty s Release on Demand

SAFe® RTE

Pokročilý kurz SAFe® RTE připraví účastníky na roli Release Train Engineer v SAFe® organizaci a umožní pochopit dovednosti potřebné k vytvoření hodnoty v agilní organizaci.

 • Představení RTE

 • Vedení celého ART

 • Vytváření správného prostředí

 • Shromažďování správných lidí

 • Vedení správné konverzace

 • Moderování správných jednání

 • Neustále zlepšování plánování PI

 • Koučování lídrů, týmů a Scrum Masterů